Komise mládeže Pražského šachového svazu

 

pořádá ve spolupráci s

ŠK Smíchov a s laskavým svolením Úřadu městské Praha 5

Přebor Prahy družstev mladších žáků 2013

1. Řídící orgán a pořadatel

Pražský šachový svaz, komise mládeže

2. Pořadatel  a rozhodčí

Antonín Ambrož, Černého 426, 182 00 Praha 8, antonambroz@seznam.cz  602 439 458

a rozhodčí ing. Lubomír Jakuš

3. Termín soutěže

6. dubna 2013 (sobota), 9:00-17:00

prezence 9:00-09:30, zahájení turnaje 9:45, předpokládaný konec kolem 17:00.

4. Hrací místnost

Štefánikova 13, Praha 5, Zasedací síň Úřadu městské části Praha 5

5. Spojení

M-B Anděl a asi 5min.pěšky. Tram č. 7, 9, 10, 12, 14 do stanice Anděl  

 

6. Právo účasti

Družstva z oddílů registrovaných v ŠSČR v rámci Pražského šachového svazu a družstva škol nebo DDM (hrát mohou i neregistrovaní hráči). Družstva, za něž nastoupí neregistrovaní hráči, hrají bez nároku na postup do mistrovství ČR.

7. Složení družstva

Startují 6-ti členná družstva žáků (žákyň) narozených v roce 2001 a později, přičemž v sestavě musí být vždy alespoň jeden žák (žákyně) nar. roku 2004 či později a alespoň jedna dívka. Nelze sloučit kategorie mladšího žáka a dívky na jednu šachovnici. Ke každému utkání smí nastoupit celkem maximálně 1 host (tj. člen jiného oddílu, nutné je povolení k hostování!)  nebo cizinec (tj. hráč na FIDE listině pod jinou federací než CZE, musí být registrován u ŠSČR!).

8. Soupiska

Soupisku je nutné předložit při prezenci. Musí obsahovat:

-        název družstva a název šachového oddílu,

-        označení soutěže,

-        seznam členů družstva, u každého hráče je třeba uvést pořadové číslo, příjmení, jméno, datum narození, ELO (LOK ČR), výkonnostní třídu, označení, zda jde o dívku (D), mladšího hráče nar. 2003 a ml. (M), hosta nebo cizince (H, C),

-        jméno a adresu kapitána družstva (případně jeho zástupce), e-mailovou adresu pro zasílání korespondence,

-        razítko a podpis oprávněného zástupce šachového oddílu.

Na soupisce smí být maximálně 10 hráčů. Družstva nastupují k partiím s pořadím hráčů na šachovnicích uvedeným na odevzdané soupisce.

U hostů musí kapitán při prezenci doložit řádně podepsaný souhlas mateřského oddílu s hostováním. Počet hostů a cizinců  na soupisce není omezen.

9. Přihlášky

Přihlášku zašlete do 5. 4. 2013 písemně nebo mailem na adresu vedoucího soutěže. Přihláška musí

obsahovat soupisku!

10. Startovné

200,-Kč za družstvo

11. Systém turnaje

Podle počtu přihlášených družstev. Hraje se podle Pravidel FIDE pro rapid šach a Soutěžního řádu ŠSČR.

12. Tempo hry

30 minut pro každého hráče na celou partii. Zápis není povinný.

13. Hodnocení výsledků

Dle čl. 5.3.3. Soutěžního řádu ŠSČR. Výsledky nebudou zaslány na zápočet LOK ČR.

14. Ceny a postupy

První 3 družstva obdrží poháry a hráči prvních tří družstev medaile.

Tři nejlepší družstva postoupí na mistrovství ČR družstev mladších žáků (Tábor 14. - 16. 6. 2013)

http://www.chess.cz/www/mladez/souteze/druzstva/mcr_drml.html

15. Materiál

Každé družstvo přiveze 4 hrací soupravy turnajové velikosti včetně funkčních šachových hodin.

16. Organizační pokyny

Každé družstvo musí mít kapitána staršího 18 let, který za členy družstva po dobu soutěže zodpovídá. Kapacita sálu je pro 20 družstev. Po dobu turnaje bude otevřen bufet.

17. Výsledky

Výsledky budou zveřejněny na stránkách Komise mládeže PŠS (www.chess.cz/kraje/pss/KM)

 

V Praze dne  3. března  2013

 

 

 

 

 

    Předseda

komise mládeže PŠS

ing. Pavel Kopta

 

                            Pořadatel Ant. Ambrož