Propozice

XIII. ročník šachového turnaje mládeže

věnovaný vzpomínce na tragicky zesnulého spoluhráče žáků  ŠK Smíchov

 

Memoriál Jana Weisgraba

Přebor Prahy juniorů v bleskovém šachu

 

Záštitu nad turnajem převzal zástupce starosty MČ Praha 5 pan JUDr. Petr Lachnit

 

1. Řídící orgán:

Pražský šachový svaz, Komise mládeže, Pod Děkankou 82, BOX 31, 140 21 Praha 4

2. Pořadatel:

Josef Nový,  telefon: 777 888 678,  e-mail: josef.novy@seznam.cz

3. Termín soutěže:

Sobota 15.11.2014,   9:00 – 14:00

4. Hrací místnost:

Úřad Městské části Praha 5, Praha 5, Štefánikova 13

5. Spojení

MHD: stanice metra Anděl, výstup směrem ke křižovatce Anděl, odsud cca 100 m k Arbesovu nám.

6. Právo účasti

Hrají dívky a chlapci (HD) nar. 1.1.1996 a mladší. Hrát mohou i neregistrovaní.

Přihlášky nejdéle do středy 12.11.2014 na kontakt pořadatele.

7. Kategorie, věkový limit

Turnaj A – Přebor Prahy juniorů v bleskovém šachu: 1.1.1996 a mladší

Turnaj B – Memoriál Jana Weisgraba, rapid turnaj: 1.1.2001 a mladší

8. Systém a časový plán

Turnaj A – 13 kol švýcarským systémem (případná změna podle počtu účastníků)

Turnaj B –   7 kol švýcarským systémem

Prezence 8:30-9:00

Zahájení turnajů A i B v 9:30, vyhlášení výsledků 14:00-14:30 hodin

9. Tempo hry:

Turnaj A – 2x3 minuty na partii + 2 sekundy na tah (při nedostatku digitálních hodin 2x5 minut na partii)

Turnaj B – 2x15 minut na partii  (v případě dostatku digitálních hodin 2x12 minut + 3 sekundy)

10. Hodnocení výsledků

Pomocná hodnocení – Buchholz, střední BH, progres

11. Přihlášky

Do vyčerpání kapacity hrací místnosti (100 hráčů) na adresu pořadatele.

12. Startovné

50,-Kč za hráče

13. Ceny:

Turnaj A: Poháry a diplomy pro hráče na 1.-3. místě

Turnaj B: Poháry a diplomy pro hráče na 1.-3. místě

14. Postupy

Z turnaje A postoupí nejvýše umístěný hráč registrovaný v PŠS do Mistrovství České republiky v bleskovém šachu – kategorie mládež. Pokud bude mít již zajištěn postup jiným způsobem (přímý postup, ELO) nebo se Mistrovství nezúčastní, přechází právo na dalšího hráče v pořadí.

15. Materiál

Každý lichý hráč je povinen přinést 1 hrací soupravu turnajové velikosti včetně funkčních šachových hodin.

16. Organizační pokyny

Za bezpečnost hráčů v průběhu soutěže zodpovídá jejich doprovod starší 18 let.

V hrací místnosti bude zajištěno občerstvení.

17. Odkazy

Komise mládeže PŠS: pss.chess.cz/PSS_KM.HTM

Stránky ŠS České republiky: http://www.chess.cz/www/souteze/mcr-blesk.html

ŠK Smíchov: http://sksmichov.wz.cz

 

V Praze dne 30.9.2014

Josef Nový + Vladislav Pivoňka

pořadatelé soutěže

Ing. Pavel Kopta

předseda KM PŠS