Dům dětí a mládeže Praha 5 Štefánikova

a  komise mládeže Pražského šachového svazu pořádají šachový turnaj dětí a mládeže.

Pohár juniorů pro rok 2012

přebor Prahy kategorií H16, D16, D18 a D20

kvalifikace přeboru Prahy kategorií H18 a H20

1. Pořadatel:           Komise mládeže Pražského šachového svazu

2. Právo účasti:      Jen hráči z pražských šachových klubů.

3. Kategorie:           Kategorie do 16 let ( H16, D16): rok narození 1997 a mladší

                                Kategorie do 18 let ( H18, D18 ): rok narození 1995 a mladší

                                Kategorie do 20 let ( H20, D20 ): rok narození 1993 a mladší

4. Hodnocení:         Bude odehráno 5 turnajů a z nich se sečtou tři nejlepší výsledky. První kriterium: součet bodů z tří nejlepších výsledků a druhé kriterium součet Buchholz těchto výsledků. 

5. Systém:    Bude odehráno celkem pět turnajů.

1. turnaj,   v sobotu 10. prosince 2011

2. turnaj,   v sobotu 7. ledna 2012

3. turnaj,   v sobotu 28. ledna 2012

4. turnaj,   v sobotu 25. února 2012

5. turnaj,   v sobotu 24. března 2012

6.Hrací místnost turnaje: DDM Praha 5, Štefánikova 235/11.

7. Spojení do hrací místnosti:  Např. metrem B do stanice Anděl a odtud asi 50m pěšky směrem k Arbesovu náměstí.

8. Vedoucí soutěže:                   Michail  Koreček,  mobil :  603560 225, e-mail:  kor_mich@volny.cz

9. Hrací systém:      Švýcarský systém na 4 kola.

10. Hrací tempo:     Bude doplněno.

11. Zápočet na LOK:  Výsledky turnaje nebudou započítány na LOK.

12.Ceny a diplomy: první tři v každé kategorii obdrží po pátém turnaji diplomy a poháry.

13.Startovné:          50,- Kč, platí se při prezenci.

14. Hrací soupravy a hodiny:  Lichý hráč přinese šachové figury soutěžní velikosti a elektronické šachové hodiny, dvojice jednu soupravu.

15.Zápis partií: Je povinný od tempa 30 min. na partii. Pořadatel zajistí partiáře.

16.Přihlášky: Nezasílejte, proběhnou při prezentaci.

17. Časový program turnaje:

                                8:45 - 9:30 prezence hráčů.

                                9:40 zahájení 1. kola

                                16:30-17:00 zakončení turnaje

18. Postupy:

18a. Kategorie H16: Postupuje vítězové jednotlivých kategorií a další 2 hráči.

18b. Kategorie D16: Všechny dívky postupují do turnaje chlapců příslušné kategorie.

18c. Kategorie D18: Nejvýše umístěná dívka postupuje do mistrovství České republiky D18.

18d. Kategorie D20: Nejvýše umístěná dívka postupuje do mistrovství České republiky D20.

18e. Kategorie H18 a H20:

Šest nejvýše umístěných hráčů Poháru postupuje do finále Prahy, pokud nejméně 4 z nich budou mít v době skončení soutěže ELON nebo ELOF 1850 nebo vyšší a současně nejméně 3 z nich budou věkem odpovídat kategorii H18. V případě nesplnění těchto požadavků nebo odmítnutí postupu přechází právo postupu na dalšího hráče v pořadí, který požadavky splňuje.

Poznámka: Mladší hráči mohou postoupit za vyšší kategorii.

18f. Finále Prahy H18 a H20:

Proběhne v rámci přeboru Prahy mužů (III.etapa), který se koná v dubnu – červnu 2012

Postupy do finále Prahy v kategoriích H18 a H20 navíc získají hráči s osobním koeficientem ELO FIDE nebo ČR 2050 a vyšším, bez ohledu na umístění nebo účast v kvalifikaci.

19. Postupy do polofinále ČR kategorií H18 a H20:

Počet postupujících z přeboru Prahy do polofinále ČR určuje KM ŠSČR.

20. Různé:       - občerstvení není zajišťováno.

                         - hráči i doprovod musí mít přezůvky!

                         - hráči staví figury a hodiny dle pokynů pořadatelů na očíslované stoly.

                         - Nasazení dvojic probíhá počítačem a bude vyvěšeno v hracím sále. Ihned po zveřejnění nasazení kola hráči usedají ke stolům a na pokyn rozhodčího zahájí hru. Výsledky partie hlásí oba soupeři příslušnému rozhodčímu kategorie.

 

Michail Koreček

vedoucí soutěže

 

Ing. Pavel Kopta

předseda KM PŠS