Dům dětí a mládeže Praha 5 Štefánikova

a komise mládeže Pražského šachového svazu pořádají šachový turnaj dětí a mládeže

Přebor Prahy žáků jednotlivců pro rok 2011-12
v kategoriích HD10, HD12, H14

1. Pořadatel:           Komise mládeže Pražského šachového svazu

2. Právo účasti:      Hrají dívky a chlapci (HD) z pražských šachových klubů a šachových kroužků škol. Hrát mohoui hráči neregistrovaní, ale bez nároku na postup do přeboru Čech.
Neregistrovaní hráči se mohou během přeboru registrovat v některém šachovém klubu.

3. Kategorie:           Jsou vypsány čtyři kategorie dle roku narození:

Kategorie do 10 let (HD10) rok narození  2003  a mladší

Kategorie do 12 let (HD12) rok narození  2001  a mladší

Kategorie do 14 let (HD14) rok narození  1999  a mladší

Ročníky narození pro jednotlivé kategorie jsou stanoveny tak, aby se postupující hráči mohli zúčastnit vyšších soutěží, které se hrají na podzim (mistrovství Čech) a v následujícím roce (mistrovství České republiky a mistrovství Evropy a světa).

4. Systém:               Bude odehráno celkem pět turnajů.

1. turnaj, v sobotu 10. prosince 2011

2. turnaj, v sobotu 7. ledna 2012

3. turnaj, v sobotu 28. ledna 2012

4. turnaj, v sobotu 25. února 2012

5. turnaj, v sobotu 24. března 2012

5. Hrací místnosti turnaje: DDM Praha 5, Štefánikova 11/235

6. Spojení do hrací místnosti: Od metra B Anděl pěšky asi 100 směrem k Arbesovu náměstí.

7. Vedoucí turnaje: M. Korečeke-mail: kor_mich@volny.cz, mobil: 603 560225,
bydl. 130 00 Praha 3, Chvalova 1/1119

8. Hrací systém:      Švýcarský, kategorie H16 se hraje společně s kategoriemi H18 a H20 (www.chess.cz/kraje/pss/KM/ppjun.htm)

9. Hrací tempo:       Bude doplněno.

10. Hodnocení:       Bude odehráno 5 turnajů a z nich se sečtou tři nejlepší výsledky. První kriterium: součet bodů z tří nejlepších výsledků a druhé kriterium součet Buchholz těchto výsledků. 

11. Ceny a diplomy: první tři v každé kategorii obdrží po pátém turnaji diplomy a poháry.

12. Postupy do Přeboru Čech v roce 2012: Postupují vítězové jednotlivých kategorií.

Další postupová místa: H10: + 3 hráči, H12: + 3 hráči,, H14: + 3 hráči, H16: + 2 hráči.

Všechny dívky postupují do turnaje chlapců příslušné kategorie.

13. Startovné:         50,- Kč, platí se při prezenci.

14. Hrací soupravy a hodiny: Každý lichý hráč přinese šachové figury soutěžní velikosti a šachové hodiny, dvojice jednu soupravu..

15. Partiáře:           Zajistí pořadatel.

16. Zápis partie: Pro hráče v HD12 a HD14 je povinný zápis partie (od tempa 2x30 min.). Neregistrovaní hráči nemusí zapisovat. Hráči, kteří nezapisují, budou mít nastaveno na hodinách o 5 minut méně.

17. Výsledky:          Na webových stránkách KM PŠS (www.chess.cz/kraje/pss/KM/) a na http://chess-results.com

18. Přihlášky:         Písemné přihlášky nezasílejte, přihlášky hráčů proběhnou při prezenci jednotlivých turnajů.

19. Časový program turnaje:

8:45  - 9:30   prezence hráčů.              

9:50 - 10:00 zahájení turnajů

14:00 - 15:00 zakončení kategorie H10

16:00 - 17:00 zakončení ostatních kategorií

20. Různé:       - občerstvení není zajišťováno. 
- hráči i doprovod musí mít přezůvky!
-
hráči staví figury a hodiny dle pokynů pořadatelů na očíslované stoly. Nasazení dvojic probíhá počítačem a bude vyvěšeno v hracím sále. Ihned po zveřejnění nasazení kola hráči usedají ke stolům a na pokyn rozhodčího zahájí hru. Výsledky partie hlásí oba soupeři příslušnému rozhodčímu kategorie.

Michail Koreček

vedoucí soutěže

 

Ing. Pavel Kopta

předseda KM PŠS