Přebor Prahy žáků jednotlivců pro rok 2012-13
v kategoriích HD10, HD12, HD14, HD16, HD18 a HD20

1. Řídící orgán

Pražský šachový svaz, Komise mládeže, Pod Děkankou 82, BOX 31, 140 21 Praha 4

2. Pořadatel

Josef Nový,  telefon: 777 888 678,  e-mail: josef.novy@seznam.cz

3. Termíny soutěže

Soboty od 9:00, 1) 24.11.2012, 2) 5.1.2013, 3) 2.2.2013, 4) 2.3.2013, 5) 23.3.2013

4. Hrací místnost:

DDM Praha 5, Štefánikova 11/235

5. Spojení

M-B Anděl a asi 5 minut pěšky. Tram č. 7, 9, 10, 12, 14 do stanice Anděl  

6. Právo účasti

Hrají dívky a chlapci (HD) z pražských šachových klubů a šachových kroužků škol. Hrát mohou i hráči neregistrovaní, ale bez nároku na postup do přeboru Čech.
Neregistrovaní hráči se mohou během přeboru registrovat v některém šachovém klubu.

7. Kategorie, věkový limit

H10 chlapci a D10 dívky:  ročník narození 2004 a mladší

H12 chlapci a D12 dívky:  ročník narození 2002 a mladší

H14 chlapci a D14 dívky:  ročník narození 2000 a mladší

H16 chlapci a D16 dívky:  ročník narození 1998 a mladší

H18 chlapci a D18 dívky:  ročník narození 1996 a mladší

H20 chlapci a D20 dívky:  ročník narození 1994 a mladší

Ročníky narození pro jednotlivé kategorie jsou stanoveny tak, aby se postupující hráči mohli zúčastnit vyšších soutěží, které se hrají na podzim (mistrovství Čech) a v následujícím roce (mistrovství České republiky a mistrovství Evropy a světa).

8. Systém a časový plán

Všechny kategorie odehrají 5 turnajů švýcarským systémem. Kategorie HD16, HD18 a HD20 hrají společné turnaje – tzv. „Pohár juniorů“ (dále Pohár).

Počet kol v turnajích: HD10 – 7 kol, HD12 – 6 kol, HD14 – 6 kol, Pohár – 5 kol

Kategorie H18 a H20 dále sehrají finále Prahy v rámci přeboru Prahy mužů (tzv. 3. etapa), který se hraje v termínu březen – červen, propozice:  stránky STK PŠS

Časový plán:

Zahájení turnajů mezi 9:45 – 10:00.

Předpokládaný závěr: HD10 14:30, HD12 15:30, HD14 a Pohár 16:30.

9. Tempo hry:

HD10: 1.-7. kolo 2x20 minut

HD12: 1. kolo 2x20 minut, 2.-6. 2x30 minut

HD14: 1. kolo 2x20 minut, 2.-6. 2x35 minut

Pohár - HD16, HD18, HD20: 1. kolo 2x20 minut, 2.-5. 2x35 minut +  5 sekund / tah

Zápis partií je povinný pro tempa 2x30 minut a pomalejší.

10. Hodnocení výsledků

Bude odehráno 5 turnajů a z nich se sečtou tři nejlepší výsledky. První kriterium: součet bodů z tří nejlepších výsledků a druhé kriterium součet Buchholz těchto výsledků. 

11. Přihlášky

Na místě mezi 9:00-9:30.

12. Startovné

50,-Kč za hráče za 1 turnaj.

13. Ceny:

Hráči na 1.-3. místě celkového pořadí kategorií H10-H16 a D10-D20 získají poháry a diplomy. V Poháru získají pohár a diplom hráči na celkovém 1.-6. místě.

14. Postupy

Kategorie D10, D12, D14, D16: všechny dívky postupují do mistrovství Čech a mistrovství České republiky.

Kategorie H10, H12, H14, H16: vítězové kategorií postupují do mistrovství Čech, dále postoupí další hráči podle počtu registrovaných, počet postupujících oznámí KM ŠSČR.

Kategorie D18 a D20: do finále České republiky (hraje se současně s polofinále ČR kategorií H18 a H20) postupují dvě dívky z Poháru.

Kategorie H18 a H20:

a) Do finále Prahy postupují všichni hráči s ELO FIDE 2000 nebo vyšším.

b) Dále do finále Prahy postoupí 6 nejvýše umístěných hráčů Poháru, pokud nejméně 4 z nich budou mít v době skončení soutěže ELON nebo ELOF 1850 nebo vyšší a současně nejméně 3 z nich budou věkem odpovídat kategorii H18. V případě nesplnění těchto požadavků nebo odmítnutí postupu přechází právo postupu na dalšího hráče v pořadí, který požadavky splňuje.

Poznámka: Mladší hráči mohou postoupit za vyšší kategorii.

15. Materiál

Každý lichý hráč je povinen přinést 1 hrací soupravu turnajové velikosti včetně funkčních šachových hodin.

16. Organizační pokyny

Za bezpečnost hráčů v průběhu soutěže zodpovídá jejich doprovod starší 18 let.

Pořadatel nezajišťuje občerstvení.

Odkazy

Komise mládeže PŠS: pss.chess.cz/PSS_KM.HTM

Stránky ŠS České republiky: www.chess.cz

 

Josef Nový

Pořadatel soutěže

 

Ing. Pavel Kopta

předseda KM PŠS