Komise mládeže Pražského šachového svazu

pořádá ve spolupráci s

ŠK Smíchov a s laskavým svolením MČ Praha 5

Otevřený přebor Prahy mládeže v rapid šachu 2013

a OPEN turnaj bez omezení

 

1. Řídící orgán a pořadatel

Pražský šachový svaz, Komise mládeže, Pod Děkankou 82, BOX 31, 140 21 Praha 4

2. Vedoucí soutěže

Josef Nový, kontakt: josef.novy@seznam.cz

3. Termín soutěže

Sobota 18.5.2013, 9:00-9:30 prezence;  9:45 zahájení 1. kola, zakončení okolo 16:00

4. Hrací místnost:

Štefánikova 13, Praha 5, Zasedací síň Úřadu městské části Praha 5

5. Spojení

M-B Anděl a asi 5min.pěšky. Tram č. 7, 9, 10, 12, 14 do stanice Anděl  

6. Právo účasti

Přebor Prahy: dívky a chlapci narození 1999 a mladší, registrovaní i neregistrovaní.

Open turnaj: bez věkového omezení, registrovaní i neregistrovaní, do vyčerpání kapacity sálu 100 míst.

7. Kategorie přeboru Prahy

H14 chlapci (ročník narození 1999 a mladší)

H12 chlapci (ročník narození 2001 a mladší)

H10 chlapci (ročník narození 2003 a mladší)

D14 dívky (ročník narození 1999 a mladší)

D12 dívky (ročník narození 2001 a mladší)

D10 dívky (ročník narození 2003 a mladší)

8. Systém

Švýcarský systém na 7 kol. Pořadatel má právo podle potřeby sloučit kategorie a upravit systém podle počtu účastníků.

9. Přihlášky

Do 14.5. na adresu josef.novy@seznam.cz - do vyčerpání kapacity hracího sálu 100 míst.

Uvádějte jméno, datum narození, VT, případně ELON.

10. Startovné

50,-Kč za hráče

11. Informace ŠSČR

http://www.chess.cz/www/mladez/souteze/jednotlivci/rapid.html

12. Tempo hry:

20 minut pro každého hráče na celou partii s bonusem 5 sekund na tah.  Partie se nezapisují.

13. Hodnocení výsledků

Dle čl. 5.2 Soutěžního řádu ŠSČR. Výsledky nebudou zaslány na zápočet LOK ČR.

14. Postupy v mistrovských kategoriích (HD10-14)

Do mistrovství České republiky postoupí nejvýše umístění hráči, registrovaní v Pražském šachovém svazu podle kategorií:

H14: 2 chlapci + přímé postupy Martin Hollan, Filip Nový a Michal Jelínek

H12: 2 chlapci + přímé postupy Pavel Haase a Jakub Petr

H10: 3 chlapci + přímé postupy Jakub Voříšek a Viktor Přibyl

D14: 2 dívky

D12: 1 dívka + přímý postup Karin Němcová

D10: 2 dívky

15. Ceny

V kategoriích HD10-14 získávají hráči na 1.-3.místě poháry a diplomy.

V OPEN turnaji získávají hráči na 1.-3.místě finanční ceny v celkové hodnotě 2000,-Kč.

Ceny jsou garantovány při účasti nejméně 25 hráčů v OPEN turnaji.

16. Materiál

Na každého lichého hráče přineste 1 hrací soupravu turnajové velikosti včetně digitálních šachových hodin.

Pořadatel zapůjčí na místě šachovou soupravu a digitální šachové hodiny proti vratné záloze 500,- Kč za poplatek 100,- Kč ( v omezeném množství ).

17. Organizační pokyny

Za bezpečnost hráčů v průběhu soutěže zodpovídá jejich doprovod starší 18 let.

Pořadatel zajišťuje občerstvení formou bufetu.

18. Výsledky

Výsledky budou zveřejněny na stránkách http://pss.chess.cz/PSS_KM.HTM

 

 

V Praze dne 28.4. 2013

Ing. Pavel Kopta 

předseda KM PŠS

Josef Nový

pořadatel souteže