Rozhodnutí STK o úpravě výsledku utkání 2124:  TJ Pankrác F - SK OAZA Praha D

21.1. v utkání  2124  TJ Pankrác F - SK OAZA Praha D  zařadil kapitán družstva TJ Pankrác F do sestavy 4 nekmenové hráče (1 volného hráče + 1 cizince + 2 hosty), čímž porušil ustanovení čl. 3.6.2 Soutěžního řádu, ze kterého vyplývá, že v sestavě 8-členného družstva mohou být uvedeni nejvýše 3 nekmenoví hráči (cizinci+hosté+volní hráči). Protože nelze zjistit, který z oněch 4 nekmenových hráčů by nebyl uveden v sestavě, kdyby nebylo porušeno výše zmíněné ustanovení SŘ, nelze ani uplatnit tvrdší sankci, ovlivňující výsledek utkání 2124, než: že až čtvrtý nekmenový hráč (tj. hráč uvedený na 6. šachovnici) byl použit neoprávněně. Na 6. až 8. šachovnici tím nastal případ nesprávně sestavených dvojic. V souladu se Soutěžním řádem prohrává družstvo TJ Pankrác F kontumačně partie těchto nesprávně sestavených dvojic. Proto se upravuje výsledek utkání 2124 na 3:5. Pro účely klasifikace (zápočet na ELO) budou výše zmíněné kontumované partie započítány tak jak byly sehrány.

Rozhodnutí STK o úpravě výsledku utkání  3245:  TJ Bohemians H - ŠK DP Praha I - PORG

3.2. v utkání  3245 TJ Bohemians H - ŠK DP Praha I - PORG  seděli na 6. až 8. šachovnici v nesprávném pořadí hráči (12.13.10) družstva ŠK DP Praha I - PORG. Na těchto šachovnicích tím nastal případ nesprávně sestavených dvojic. V souladu se Soutěžním řádem prohrává družstvo ŠK DP Praha I - PORG kontumačně partie těchto nesprávně sestavených dvojic. Protože kontumované partie skončily stejným výsledkem jako po kontumaci, zůstává výsledek utkání 3245 beze změny, tj. 7:1. Pro účely klasifikace (zápočet na ELO) budou výše zmíněné kontumované partie započítány tak jak byly sehrány.

Rozhodnutí STK o úpravě výsledku utkání  3276:  ŠK Mlejn B - ŠK Sokol Vyšehrad J

25.2. v utkání  3276 ŠK Mlejn B - ŠK Sokol Vyšehrad J  seděli na 5. a 6. šachovnici hráči družstva ŠK Sokol Vyšehrad J v nesprávném pořadí (14.9). Na těchto šachovnicích tím nastal případ nesprávně sestavených dvojic. V souladu se Soutěžním řádem prohrává družstvo ŠK Sokol Vyšehrad J kontumačně partie těchto nesprávně sestavených dvojic. Proto se upravuje výsledek utkání 3276 na 5,5:2,5. Pro účely klasifikace (zápočet na ELO) budou výše zmíněné kontumované partie započítány tak jak byly sehrány

Rozhodnutí STK o úpravě výsledku utkání 1292 :  TJ Pankrác E - ŠK Sokol Vyšehrad E

12.3. v utkání 1292 TJ Pankrác E - ŠK Sokol Vyšehrad E  zařadil kapitán družstva ŠK Sokol Vyšehrad E do sestavy 4 nekmenové hráče (4 hosty), čímž porušil ustanovení čl. 3.6.2 Soutěžního řádu, ze kterého vyplývá, že v sestavě 8-členného družstva mohou být uvedeni nejvýše 3 nekmenoví hráči (cizinci+hosté+volní hráči). Protože nelze zjistit, který z oněch 4 nekmenových hráčů by nebyl uveden v sestavě, kdyby nebylo porušeno výše zmíněné ustanovení SŘ, nelze ani uplatnit tvrdší sankci, ovlivňující výsledek utkání 1292, než: že až čtvrtý nekmenový hráč (tj. hráč uvedený na 8. šachovnici) byl použit neoprávněně. Na 8. šachovnici tím nastal případ nesprávně sestavených dvojic. V souladu se Soutěžním řádem prohrává družstvo ŠK Sokol Vyšehrad E kontumačně partii této nesprávně sestavené dvojice. Proto se upravuje výsledek utkání 1292 na 5:3. Pro účely klasifikace (zápočet na ELO) budé výše zmíněná kontumovaná partie započítána tak jak byla sehrána.

Rozhodnutí STK o úpravě výsledku utkání 3191 :  Sokol Vršovice F  -  GROP - F

12.3. v utkání 3191  Sokol Vršovice F  -  GROP - F  zařadil kapitán družstva GROP - F do sestavy 4 nekmenové hráče (1 cizince, 1 hosta, 2 volné hráče), čímž porušil ustanovení čl. 3.6.2 Soutěžního řádu, ze kterého vyplývá, že v sestavě 8-členného družstva mohou být uvedeni nejvýše 3 nekmenoví hráči (cizinci+hosté+volní hráči). Protože nelze zjistit, který z oněch 4 nekmenových hráčů by nebyl uveden v sestavě, kdyby nebylo porušeno výše zmíněné ustanovení SŘ, nelze ani uplatnit tvrdší sankci, ovlivňující výsledek utkání 3191, než: že až čtvrtý nekmenový hráč (tj. hráčka uvedená na 4. šachovnici) byl použit neoprávněně. Na 4. až 8. šachovnici tím nastal případ nesprávně sestavených dvojic. V souladu se Soutěžním řádem prohrává družstvo GROP - F kontumačně partie těchto nesprávně sestavených dvojic. Proto se upravuje výsledek utkání 3191 na 7,5:0,5. Pro účely klasifikace (zápočet na ELO) budou výše zmíněné kontumované partie započítány tak jak byly sehrány.