Rozhodnutí STK o úpravě výsledku utkání 2124:  TJ Pankrác F - SK OAZA Praha D

21.1. v utkání  2124  TJ Pankrác F - SK OAZA Praha D  zařadil kapitán družstva TJ Pankrác F do sestavy 4 nekmenové hráče (1 volného hráče + 1 cizince + 2 hosty), čímž porušil ustanovení čl. 3.6.2 Soutěžního řádu, ze kterého vyplývá, že v sestavě 8-členného družstva mohou být uvedeni nejvýše 3 nekmenoví hráči (cizinci+hosté+volní hráči). Protože nelze zjistit, který z oněch 4 nekmenových hráčů by nebyl uveden v sestavě, kdyby nebylo porušeno výše zmíněné ustanovení SŘ, nelze ani uplatnit tvrdší sankci, ovlivňující výsledek utkání 2124, než: že až čtvrtý nekmenový hráč (tj. hráč uvedený na 6. šachovnici) byl použit neoprávněně. Na 6. až 8. šachovnici tím nastal případ nesprávně sestavených dvojic. V souladu se Soutěžním řádem prohrává družstvo TJ Pankrác F kontumačně partie těchto nesprávně sestavených dvojic. Proto se upravuje výsledek utkání 2124 na 3:5. Pro účely klasifikace (zápočet na ELO) budou výše zmíněné kontumované partie započítány tak jak byly sehrány.

Rozhodnutí STK o úpravě výsledku utkání  3245:  TJ Bohemians H - ŠK DP Praha I - PORG

3.2. v utkání  3245 TJ Bohemians H - ŠK DP Praha I - PORG  seděli na 6. až 8. šachovnici v nesprávném pořadí hráči (12.13.10) družstva ŠK DP Praha I - PORG. Na těchto šachovnicích tím nastal případ nesprávně sestavených dvojic. V souladu se Soutěžním řádem prohrává družstvo ŠK DP Praha I - PORG kontumačně partie těchto nesprávně sestavených dvojic. Protože kontumované partie skončily stejným výsledkem jako po kontumaci, zůstává výsledek utkání 3245 beze změny, tj. 7:1. Pro účely klasifikace (zápočet na ELO) budou výše zmíněné kontumované partie započítány tak jak byly sehrány.