Přebor Prahy jednotlivců v rapid šachu 2019

bude sehrán v neděli 9. června jako součást 3. ročníku Memoriálu Věry Menčíkové. Účastníky Přeboru Prahy v rapid šachu 2019 jsou hráči a hráčky z pražských oddílů s platnou registrací v ŠS ČR. Nejúspěšnější z nich budou vyhlášeni jako přeborníci Prahy v kategoriích muži a ženy, pokud bude splněna podmínka pro vypsání kategorie (nejméně 3 účastníci v kategorii). Přeborník Prahy v kategorii muži postupuje na Mistrovství ČR v rapid šachu 2019. Pro určení pořadí v rámci Přeboru Prahy budou započítány výsledky všech partií bez ohledu na oddílovou příslušnost. Finanční cenový fond pro Přebor Prahy je ve výši 3500 Kč pro muže a 1000 Kč pro ženy. Vyplacení cen je podmíněno účastí minimálně 3 hráčů/hráček v kategorii.

Ceny Přeboru Prahy - pro hráče a hráčky registrované v pražských oddílech

Muži (min. 3 hr.)

Ženy (min. 3 hr.)

1. cena 1500 Kč

1. cena 600 Kč

2. cena 1000 Kč

2. cena 300 Kč

3. cena 500 Kč

3. cena 100 Kč

4. cena 300 Kč

 

5. cena 200 Kč

 

 

Podrobnosti o turnaji (místo konání, časový plán, systém soutěže, výše startovného, atd.)   Memoriál Věra Menčíkové naleznete zde.