Mistrovská soutěž družstev 1995-96

region Praha ve výsledcích - konečné pořadí