Mistrovská soutěž družstev 1996-97

region Praha ve výsledcích - konečné pořadí