Mistrovská soutěž družstev 1998-99

region Praha ve výsledcích - konečné pořadí