Pokyny pro vyplňování soupisky

  

1)     Kód a název oddílu

·         Vyberte KŠS ze seznamu pole Q44.

·         Vyberte oddíl ze seznamu pole K44.

2)     Název družstva

Zadejte úplný název družstva do pole F4.

3)     Platnost pro soutěž

·         Vyberte úroveň soutěže ze seznamu pole F6.

·         Vyberte ročník sportovní sezóny ze seznamu pole J6.

4)    Hráči družstva

Hráč ŠSČR se do soupisky může zadávat i pouhým vložením jeho evidenčního čísla LOK do pole G9 až G28. Ostatní hodnoty (příjmení a jméno, ročník narození, ELO ČR, Ev.č. FIDE, ELO FIDE)  se pak automaticky dosadí z databáze.  Pole buněk E9 až J28 je odemčené, aby bylo možné vkládat hráče, kteří nejsou v databázi „formuláře“ (vzorce v nich obsažené lze ručně přepsat libovolným textem/hodnotou).

Evidenční číslo LOK vždy vkládejte jako hodnotu (při kopírování z buňky Excelové tabulky stiskněte pravé tlačítko a zvolte „Vložit jinak->Hodnotu“). Pokud použijete jen „Vložit“ (pouhé Crtl+V), tak se zkopíruje příslušný obsah buňky (např. vzorec a formát) a nikoliv zobrazený výsledek vzorce, což může způsobit chybu popsanou na konci tohoto manuálu v kapitole „Zdánlivé nefunkčnosti“.

Pro nalezení Ev. č. LOK lze použít pomocnou funkci hledání hráče pomocí obsahu pole M7. Zadejte zde jméno hráče (stačí i část jména), a funkce vám vyhledá všechny hráče jejichž jméno obsahuje zadaný znakový řetězec. Následně stačí zkopírovat hodnotu Ev.č. LOK ve sloupci O a vložit jako hodnotu (stiskněte pravé tlačítko a zvolte „Vložit jinak->Hodnotu“) do příslušné řádky ve sloupci G.

Hráče, kteří nejsou v databázi hráčů souboru „soupiska“ (nově registrovaní po datu z něhož je databáze – viz datum obsažené ve jméně souboru soupiska…xlsb), je nutné zadat manuálně do jednotlivých polí sloupců E až J.

Typ hráče

·         V - volný hráč

·         H - host

·         C - cizinec

·         Z - hráč základní sestavy

·         V,Z - volný hráč, který je hráčem základní sestavy

·         H,Z - host, který je hráčem základní sestavy

·         C,Z - cizinec, který je hráčem základní sestavy

Hráč základní sestavy – technické řešení čl. 3.5.2.c) Soutěžního řádu pro 8-členné družstvo:

1.       když jsou mezi prvními 8 hráči soupisky

a)     více jak 3 „V,H,C“ hráči, označíme písmenem „Z“ první 3 z nich

b)     3 a méně „V,H,C“ hráči, označíme písmenem „Z“ všechny tyto

2.       následně po tom označíme písmenem „Z“, z hráčů kteří nejsou „V,H,C“ tolik prvních z nich, aby celkový počet hráčů označených písmenem „Z“ byl 8

Volný hráč je hráč mateřského oddílu uvedený na soupisce níže postaveného družstva (úrovní soutěže nebo hierarchicky) mateřského oddílu, který je současně hráčem základní sestavy (označíný písmenem „Z“) ve výše postaveném (úrovní soutěže nebo hierarchicky) družstvu mateřského oddílu.

Kromě typu V (volný hráč) se všechna označení typu generují automaticky. Ručně lze přepsat jen hodnotu ve sloupci B, tam vepište případné V (nebo vepíšete/odstraníte H či C, pokud nejsou správně automaticky vygenerovány). To automatické generování označení hráčů základní sestavy je pro 8-členná družstva.

Automatická poznámka ve sloupci I vás upozorní na hosty a na nekorektnosti v registraci hráčů.

5)     Hrací den a čas začátku utkání

·         Vyberte hrací den ze seznamu pole D31.

·         Vyberte hrací čas ze seznamu pole F31.

6)     Adresa hrací místnosti

Zadejte adresu hrací místnosti do pole D33 a eventuelně i do pole D34.

7)     Dopravní spojení

Zadejte informace o dopravním spojení do pole D36 a eventuelně i do pole D37.

8)     Kapitán

Zadejte jméno a kontaktní údaje kapitána do pole E39 a eventuelně i do pole E40.

9)     Zástupce kapitána

Zadejte jméno a kontaktní údaje zástupce kapitána do pole F42 a eventuelně i do pole F43.

10)  Poznámky  

Eventuelně uveďte v polích „poznámky“ váš komentář.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------í

Více družstev v oddílu

V případě, že máte více družstev, tak použijte pro každé družstvo samostatný soubor.

Ti z vás, kteří přes výše uvedené doporučení budou chtít mít všechny soupisky v jednom souboru, budou muset pracovat s touto koncepcí od samého začátku, tj. tak že si namnoží funkcí „Přesunout nebo zkopírovat list“ list formuláře soupisky uvnitř jediného souboru, a budou vyplňovat soupisky přímo v něm. V případě vícesoupiskového souboru lze vyhledávat hráče jen přes pole M7 na primárním listu „soupiska“ (v originál souboru je to list „List1“ – jak tento list, tak i soubor lze samozřejmě pojmenovat jinak). Dodatečné spojení samostatných souborů soupiska do jednoho souboru funkcí „Přesunout nebo zkopírovat list“ je nepoužitelné, protože s listem „soupiska“ se kopírují informace o propojení (s databází členů ŠSČR a s číselníky) na výchozí soubor, který pak musí při každém otevření toho „hromadného“ souboru existovat ve stejném prostředí kde je ten „hromadný“. Ale ani existence všech těch výchozích souborů nemusí tento problém vyřešit, protože může nastat přetečení systémových zdrojů, protože všechny ty výchozí soubory musí být i otevřeny současně s tím „hromadným“.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------í

Zdánlivé nefunkčnosti

Zkopírovali jste ze sloupce M Ev.č. LOK do pole sloupce E, a ve sloupci E se vám později obsah změní nebo zmizí a s ním se změní nebo zmizí ostatní údaje o hráči.

·         Příčina: nezkopírovali jste hodnotu, ale zkopírovali jste vzorec, a změnili jste obsah pole M7, čímž se automaticky změnily všechny vzorci propojená pole.

·         Řešení: opakujte vložení hodnoty (hodnoty ne vzorce!) do pole sloupce E.

Zadali jste relevantní znakový řetězec do pole M7, ale nic se nevybralo.

·         Příčina: máte v souboru více listů-soupisek, a zadali jste znakový řetězec pro vyhledávání do pole M7 v jiném než primárním listu.

·         Řešení: přejděte do primárního listu a zadejte obsah pole M7 znovu.