Zpráva Komise rozhodčích pro konferenci PŠS 9.12.2014

Komise pracovala ve složení Fischl Richard, Jakuš Lubomír, Matyska Jiří, Paulovič Milan, Šimeček Alexej

K dnešnímu dni je v PŠS 58 kvalifikovaných rozhodčích, z toho 7 mezinárodních, 7 ústředních, 4 rozhodčí 1.třídy, 5 rozhodčích 2.třídy a 35 rozhodčích 3.třídy.

Zájem o rozhodování soutěží družstev není příliš velký – na semináři se sejde 15-20 rozhodčích. Nebýt několika obětavých rozhodčích (např. Háse, Jakuš, Matyska, Paulovič), stěží by se plánovaná utkání obsadila.

V uplynulém období byl uspořádán seminář rozhodčích před zahájením soutěže družstev, vyhlášené školení rozhodčích 3.třídy se neuskutečnilo pro nedostatečný počet zájemců – další pokus plánován na podzim příštího roku.

 Pro soutěž družstev 2014/15 budou delegováni rozhodčí pro utkání Přeboru a 1.tříd, započítávaných na rating FIDE.

Oddíly mají možnost delegovat své kvalifikované rozhodčí, pokud tak oznámí nejpozději na semináři rozhodčích, který se koná v sobotu  10. ledna od 9,30 v klubovně Sokola Kobylisy.

Odměna rozhodčím v soutěži družstev se řídí Ekonomickou směrnicí ŠSČR (příloha,čl.3) : Mezinárodní a ústřední rozhodčí 300 Kč, rozhodčí 1. a 2. třídy 250 Kč a rozhodčí 3.třídy 200 Kč. Pokud se v místnosti hrají 2 utkání, zvyšuje se odměna o 100 Kč.

KR řešila 1 stížnost na rozhodčího utkání soutěže družstev, bylo uděleno napomenutí.

Richard Fischl, předseda KR PŠS