Zpráva o činnosti úseku Sportovně technické komise v roce 2014

 

Byla uspořádána většina mistrovských postupových soutěží jednotlivců:

 

Přebor Prahy 2014 jednotlivců – alias 3. etapa - (kategorie muži, H18, H20)  se konal jako otevřený turnaj, který byl součástí šachového festivalu Zlatá Praha.

·         vítězové – muži: Postupa Pavel (GROP Praha), H18: Anaškin Arsenij (ŠK Aurora)

 

Přebor Prahy 2014 v rapid šachu jednotlivců

·         vítěz: Šimeček Bohumil (SK Loko Praha)

 

Přebor Prahy 2014 v bleskovém šachu jednotlivců

·         vítěz: Doležal Radoslav (TJ Praha-Pankrác)

 

 

Turnaje jejichž pořadatelé požádali aby jejich vítězové měli právo postupu do 3. etapy 2015:

·         Z turnajů konaných na jaře je o postupujících již rozhodnuto

o       Jarní otevřený přebor š. o. SK OAZA Praha 2014 sk.A – vítěz Vedral Oldřich (SK OAZA)

o       Vršovice Open 2014, skupina A – vítěz Novák Jindřich (ŠK Černý Baron)

·         Turnaje čekající na udělení statutu 2. etapa

o       Kandidátský turnaj TJ Praga 2014

o       Přebor š.o. TJ Sokol Kobylisy 2014, skupina A

 

 

Pro zpracování výsledků soutěže družstev dospělých 2013-2014 a jejich prezentaci bylo použito poprvé standarních nástrojů ŠSČR. Protože je tento systém poněkud náročnější na práci související se zpracováním výsledků než starý systém používaný panem Kropíkem, byla práce rozdělena na několik vedoucích skupin, což se osvědčilo. Osvědčili se i konkrétní osoby tuto práci vykonávající (Pavel Háse, Lubomír Jakuš, Jan Kropík, Milan Paulovič, Jan Veselský). Kladem toho přenesení práce na více osob bylo i to, že se zlepšila včasnost prezentace výsledků. Po skončení soutěže byly výsledky zpracovány pro účely zápočtu do ELO ČR i FIDE a včas odeslány zpracovateli ELO.

Vítězy ročníku 2013-2014 Přeboru Prahy družstev dospělých se staly a do 2. ligy postoupily:

1. GROP Praha A, 2. Sokol Praha-Kobylisy B.

 

 

Soutěž družstev dospělých 2014-2015 má opět o 4 družstva více než předchozí ročník, tedy 104, což představuje 44 družstev ve 3. třídě rozdělených do 4 skupin po 11 družstvech, takže kalendář soutěže bude jednotný pro všechny třídy. I z tohoto ročníku postupují 2 družstva do 2. ligy.

 

Za STK PŠS předseda Jan Kropík